மார்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால்!
நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர்!
சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்!
கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன்
ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளம்சிங்கம்
கார்மேனிச் செங்கண் கதிர் மதியம் போல்முகத்தான்
நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்
பாரோர் புகழப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய்

Out of the 12 months in a year,the month of Margazhi is considered special.
Lord Krishna has said in Bhagavat Geetha that he exists as Marghazhi among all the months which further highlights the significance of Marghazhi.
This month also denotes the beginning of the Day in Deva lokham.

marghazhi-1
My humble Translation attempt

Oh ! all you young and beautiful ladies adorned with precious ornaments, the most expected first day of marghazhi has arrived, with the full moon shining bright in the wee hours of the day .Those who wish to immerse themselves in the river of Bhakthi towards our Lord krishna by taking a vow , come and join me

Nandagopan , who always has a sharp weapon (arrow)with him to protect his dearmost son and Yashodha who has the most beautiful eyes by constantly watching HIS leelas(plays) is none other than our Kannan, the one whose skin color is like that of the dark clouds and whose eyes shine with radiance like the sun and the moon.

Krishna is the omnipresent and omnipotent. HE will certainly shower us with lots of blessings  for this vow that we have taken for attaining HIS feet in this auspicious month.
On watching us get benefited , the whole world will talk praises about us.

P.S. It is out of love for Krishna that i have attempted this translation. A million apologies to all the scholars and the learned if i have committed any mistake(s) .

Pic Courtesy: http://www.radhekrishnasatsangam.com/

Translation Reference https://drive.google.com/file/d/0B7T0zBCVuV7camY4VWVjeFJDdXM/view?pli=1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s